Strømsvigt

Strømsvigt

 

Hvis strømmen går, er det ofte bare, fordi der er gået en sikring eller din HFI- eller HPFI-afbryder er måske slået fra. Er din HFI- eller HPFI-afbryder ikke slået fra, og har dine naboer heller ikke strøm, kan det være en fejl på nettet.

 

Ring til os på 72 10 20 30, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er fejl på nettet.

 

Du kan se alle kendte driftsforstyrrelser her.

 

Find selv fejlen, hvis din HFI eller HPFI-afbryder slår fra

Hvis din HFI/HPFI-afbryder er slået fra, kan du sandsynligvis selv finde fejlen.

1Tjek, at HFI/HPFI-afbryderen på eltavlen er slået fra

2Sluk alle gruppeafbrydere på eltavlen, det vil sige de afbrydere, der er forbundet til forskellige grupper af elapparater.

3Slå HFI/HPFI-afbryderen til igen, og tænd derefter én gruppeafbryder ad gangen. På den måde opdager du, hvilken gruppeafbryder der får HFI/HPFI-afbryderen til at slå fra

4Når du har fundet ud af, hvilken gruppe der er årsag til problemet, slukker du alle elapparater i denne gruppe.

5Tænd derefter for både HFI/HPFI-afbryderen og gruppeafbryderen med det defekte apparat. Tænd så hvert enkelt elappart ét efter ét, indtil HFI/HPFI-afbryderen slår fra. Så har du fundet problemet.

6Sluk det defekte elapparat, og slå HFI/HPFI-afbryderen til. Tjek, at alle gruppeafbrydere er slået til. Så har du strøm igen.

 

Kilde: Dong Energy