Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem & Webmaster

 

Christian Østergaard

Dyssevænget 57.

 

christian-noreply@danaspark.dk

Næstformand

 

Anne Vilstrup

Møllebakken 22st.

 

naestformand-noreply@danaspark.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Tilde Rye Andersen

Østerlågen 7.st.

 

tilde-noreply@danaspark.dk

Kasserer

 

John Pragner

Østerlågen 3

kasserer-noreply@danaspark.dk

Suppleant

 

Niells Schou

Østerlågen 5

 

nills-noreply@danaspark.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Svend Erik Lønbro

Dyssevænget 47a

 

svend-noreply@danaspark.dk

 

Ønskes mail til hele bestyrelsen brug nedenstående:

 

best-noreply@danaspark.dk