Bestyrelsen

Kasserer & Webmaster

 

John Pragner

Østerlågen 3

20109003

john.pragner@danaspark.dk

Bestyrelsesmedlem.

 

Svend Erik Lønbro

Dyssevænget 47a

 

svend@danaspark.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Anne Vilstrup

Møllebakken 22st.

 

a.vilstrup@danaspark.dk

Vejudvalgsformand

 

Michael I. Andersen

Møllebakken 19

 

michael_a@danaspark.dk