Regnbede

Regnbede


Københavns Kommune har ønsket at anlægge 4 regnbede på Møllebakken mellem Kildeløbet og Brovænget.

Der blev derfor afholdt informationsmøde på Husum Skole den 31. maj 2012. I mødet deltog Københavns Kommune, Københavns Energi, Orbicon repræsentanter for foreningens bestyrelse samt et antal grundejere fra vejstrækningen.


Efterfølgende har bestyrelsen kontaktet de grundejere der ikke deltog på mødet, men som er direkte berørt af de kommende anlæg. Desuden har bestyrelsen drøftet og nikket til anlæggene på bestyrelsesmødet den 6. juni 2012.


Læs notat fra mødet her 20120531 Referat regnbedsmøde Husum Skole.


Inspirationen til regnbede kommer fra USA, hvor man bl.a. i Portland, Oregon, i en del år har afhjulpet problemer efter ekstreme regnskyl med regnbede. Se billede af et regnbed i Portland. Bemærk at en udformning i Danmark (fx Danas Park) naturligvis vil blive indpasset i det design vores veje har.  Regnbed, Portland, Oregon


Se aktuel status vedr. anlægsarbejdet her.


Opdateret den 1. oktober 2012