Vores veje

Vores veje og hvad dertil hører...

Der er ca. 2,3 km vej i foreningen. Det giver godt og vel 4,6 km fortov og kantsten. Hertil kommer 78 rendestensbrønde med tilhørende tilslutning til det kommunale kloaknet. Derudover har vi udgifter til pasning af plænen på Åvendingen og Kansager Parken, hvor Kransager Villaby refunderer 30% af udgifterne vedr. parken.


Vejudvalget har i foråret 2012 fået udført en gennemgang af vejbaner, fortove og rendestensbrønde af en ekstern rådgiver. Rådgiverens rapport kan findes her: Tilstandsrapport veje.


Bestyrelsen har efterfølgende udarbejdet en strategisk plan for vejene. Der er taget afsætning i rapportens konklusioner og anbefalinger og planen er udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen i 2012. Den strategiske plan skal give et godt grundlag for at beslutte, hvordan vi bedst muligt forbereder os på det fremtidige vejvedligehold, herunder særligt forholder os til de økonomiske aspekter. Vejudvalg strategisk plan.
Bestyrelsen vil fortsat sikre, at påtrængende vedligeholdelsesopgaver fortsat udføres.


Vil du vide mere om snerydning og glatførebekæmpelse skal du klikke her. For information om regnbede på Møllebakken, klik her.


Vejudvalget har i foråret 2012 fået udført en gennemgang af vejbaner, fortove og rendestensbrønde af en ekstern rådgiver. Rådgiverens rapport kan findes her: Tilstandsrapport veje.

Klik her.


Vil du vide mere om planerne for Kansager Parken, skal du klikke på “Projekt Park” på menulinjen.Opdateret den 1. oktober 2012