Saltning & Snerydning

Saltning og snerydning


Dit ansvar som grundejer:

Den enkelte grundejer har i princippet ansvaret for glatførebekæmpelse og snerydning på egen grund, herunder fortovet og halvvejs ud på kørebanen.


Foreningen sørger for kørebanerne:

Bestyrelsen sørger for, at der hver vinter indgås aftale med en entreprenør om snerydning af kørebanerne. Efter flere års utilfredshed med en entreprenør, vi havde til fælles med nogle andre foreninger i området, har bestyrelsen i år valgt at indgå aftale med Snevagten Aps.

Aftalen indeholder saltning og snerydning af kørebanerne i foreningen. Saltet gør dels at sne- og isplader ikke fryser fast til vejbanen og dels at vejene ikke bliver så glatte og farlige for vores børn, os selv og andre der færdes på vores veje. Posten skal ud, skraldet køres væk og vi vil ikke igen se, at redningskøretøjer kører fast.

Når en saltning eller rydning er gennemført, afleverer maskinføreren arbejdssedlerne til Snevagten, som derefter informerer bestyrelsen via mail. På den måde kan vi holde øje med aktiviteterne, sikre at vi får hvad vi betaler for og i det hele taget have en fornuftig dialog med entreprenøren, hvilket ikke var muligt i den tidligere aftale.

Bestyrelsen vil jævnligt ajourføre en oversigt over de vinterforanstaltninger, der har været gennemført.