Referater

Foreningens medlemmer modtager nyhedsbreve og referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger på e-mail, hvis de har oplyst en mailadresse til bestyrelsen.

Kontakt webmaster på webmaster@danaspark.dk, hvis du vil modtage nyt fra foreningen. Husk at skrive navn og adresse i e-mailen.

Ældre referater uploades ikke af hensyn til arbejdsbyrde og persondataregler. Hvis du savner et referat, så henvend dig til formanden på formand@danaspark.dk.

Referater er forbeholdt beboere og er derfor beskyttet med adgangskode.

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger