Kansagerparken

Ikke mange grundejerforeninger er så heldige at have sin egen park. Det har vi i delt ejerskab med vores naboforening Kransager Villaby. Parken ligger ved Brovænget og danner et fornemt rum mellem baghaverne på vejene Møllebakken og Bakkekammen.

I en del år har buskadset i parken vokset vildt og der har ikke været sat ind med pleje og nødvendig udtynding af træerne. Derfor var store dele af parken ufremkommeligt buskads godt krydret med en skov af brændenælder. Der blev ryddet grundigt op af gartneren i foråret 2016 så der var rigtig meget brænde til vores Sct.Hans bål.

Ny legeplads blev i Juli 2016 etableret efter enighed mellem Danas Park & Kransager Villaby.

Det næste er en petanque bane som blev anlagt i august 2016.

Den kommer til at ligger ved siden af den container vi har fået opsat til opbevaring af foreningernes udstyr til vores årlige fester. Det dækker både telte, borde, bænke med mere.

Der er opstillet 2 fodboldmål til glæde for de der holder af fodbold.

Foreningen værner om parkens oprindelige struktur og det unikke kig ned gennem parken og ned ad Skråningen.

En grundtanke er, at parken skal være attraktiv for børn og voksne i alle aldre.

Der skal være fredelige steder at sidde og være eftertænksom og der skal være plads og rammer til boldspil og picnic.

Der er opstillet 2 affaldsbøtter som ugentligt tømmes af frivillige medlemmer fra foreningerne.

Træer og buske skal tiltrække et alsidigt liv af fugle og andre dyr.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies.