Vejene

Foreningens primære formål er at vedligeholde vores veje, der er kategoriseret som offentlige fællesveje. Det betyder, at det er grundejerne i foreningen, der er ansvarlige for vedligehold af vejene. I praksis er vejene fra hver enkelt grund dog samlet i en enkelt matrikel, som er ejet af foreningen.

Det betyder, at vi i fælleskab sørger for snerydning, opretning af fliser, lapning af huller og fornyelse af vejene.

Endelig har foreningen gennemført projekter med anlæggelse af vejbump og foreningen arbejder netop nu på at etablere regnbede og en skybrudsvej i området.


Huller og andre skader
Er der behov for at reparere en vej eller et fortov, så skriv til bestyrelsen på veje@danaspark.dk.
Læs mere om vedligehold.


Snerydning
Det er den enkelte grundejers ansvar at rydde sne, men foreningen sørger for at rydde vejene.
Læs mere om snerydning.


Regnbede
Foreningen arbejder i samarbejde med Hofor på at etablere regnbede i hele foreningen.
Læs mere om projektet.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies.