Vedligehold

Områdets veje er offentligt tilgængelige, private veje. Foreningens medlemmer har overført ejerskabet af vejene til en enkelt matrikel, der er ejet af foreningen. Som ejere af denne matrikel står grundejerne via foreningen for vedligehold af vejene.

I alt ejer Danas Park ca. 2,3 km vej. Det giver godt og vel 4,6 km fortov og kantsten. Hertil kommer 78 rendestensbrønde med tilhørende tilslutning til det kommunale kloaknet.

Foreningen tilsidesætter løbende penge i en vejopsparing, der skal dække en større renovering af vejene efter projekterne med skybrudsvej og regnbede er gennemført.

Skader på vejen?

I mellemtiden står bestyrelsen for at aftale løbende vedligeholdsarbejder med entreprenører. Skriv til vejudvalget på veje@danaspark.dk, hvis du ser skader på vejene.

Bestyrelsen vil også gerne høre mere, hvis du oplever lastbiler, byggearbejder eller lign., der skader fortove, vejbaner eller kantsten. Det giver bestyrelsen mulighed for at sende regningen for reparationer videre til dem, der forvolder skaderne, når der ikke er tale om almindeligt slid.

Se alle veje, bump og regnbede

På Google Earth har foreningen en oversigt over vores egne veje, vejstykker, der deles med naboforeningerne, vejbump og regnbede. Se det hele her.

Klik på billedet for at se en større version på Google Earth.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies.